FORUM         KONTAKT  
English language
     
Spisak izmena

08.03.2005.
Postavljen novi softver ver4.01
08.04.2004.
Postavljen novi softver ver3.0
12.01.2004.
Urađen novi firmver ver2.1

Dokumentacija

SCH:
sht11_lcd_sch.pdf

PCB:
sht11_lcd_pcb_v1.0.zip
sht11_lcd_pcb_v2.0.zip

Spisak komponenti:
nema

Ostalo:
Kompletan članak iz časopisa infoElektronika u pdf obliku

Spisak revizija firmvera i softvera u pdf obliku

Download sekcija
Slični projekti
RTIV - Regulator temperature i relativne vlažnosti vazduha sa LCD prikazom
Revizija: 2.2
Datum: 08.03.2005.
Ovaj projekat je objavljen
u 54. broju časopisa InfoElektronika

Preporuka je da pogledate NOVU UNAPREđenu verziju ovog projekta
na
sledećoj stranici RTIV 2

RTIV Uređaj je namenjen za Merenje temperature i relativne vlažnosti vazduha, sa LCD prikazom. ne zavisi od PC računara i omogućava regulaciju merenih veličina. opciono se može povezati na PC računar posredstvom RS232 porta čime se dobija i prikaz i akvizicija merenih veličina.
Fizički izgled uređaja
Uređaj je konstruisan sa ciljem da se koristi kao prenosni merač temperature i relativne vlažnosti vazduha, i kao regulator ovih veličina. Upotreba senzora SHT11 kao davača, čini ovaj uredjaj ozbiljnim kandidatom da prevaziđe amaterski okvir. Bitna karaktersitika ovog senzora je da ga nije potrebno baždariti, a tačnost i preciznost je znatna. Poboljšana verzija ovog uređaja takođe omogućava i povezivanje uređaja na PC računar čime se dobija mogućnost prikaza merenih veličina kao i njihovo snimanje radi kasnije analize, a u beta varijanti je data i podrška za nadgledanje merenih veličina kroz lokalnu LAN mrežu.

Karakteristike uređaja:

Napon napajanja: 12V/ 30mA (200mA ako koristite LCD sa pozadinskim osvetljenjem)
Prikaz: Smart LCD modul (Hitachi HD44780 kompatibilan) 2x16 karaktera
Merna sonda: Inteligentni senzor za merenje temperature i relativne vlažnosti SHT11
Komanda: Tri tastera: MODE (odnosno SET), UP, DOWN
Cuvanje podataka: Kako se koristi interni EEPROM za čuvanje podešavanja, ona neće biti izbrisana ni nakon nestanka struje.
Opseg Merenja: Temperatura: -40 °C - 99°C; Vlažnost: 1 - 99%
Tačnost: Temperatura: ±0.5°C @ 25°C; Vlažnost: ±3.5 % RH
Rezolucija merenja: 0.1°C Temperature i 0.1% RH
Podešavanja:
Temperatura: 1.0 - 99.9 °C Histerezis: 0.1 - 10.0 °C
Vlažnost: 1.0 - 99 % Histerezis: 1.0 - 30.0 %
Vreme odziva: 1 sekunda
Dodatne mogućnosti:
(!) Mogućnost uključenja ZVUČNOG alarma prekoračenja zadatog opsega temperature
(!) Mogućnost povezivanja uređaja na PC računar čime se dobija i akvizicija (snimanje i kasnija analiza) temperature i relativne vlažnosti vazduha na PC računaru

Opis uređaja:

Hardware:

Uređaj je najlakše objasniti uz pomoć Slike 1, na kojoj je predstavljen blok dijagram celog uređaja. Električna šema uređaja data je na Slici 3.

Slika 1 - Blok šema uređaja
Slika 2 - Uređaj u akciji

Slika 3 - Električna šema uređaja v1.7
Slika 4 - Izgled štampane pločice v1.0

Ovde možete preuzeti zip arhivu sa nacrtima štampanih pločica: sht11_lcd_pcb.zip

PCB Donacije:
Ovde takođe možete pronaći i donacije u vidu redizajna štampanih pločica, od strane mojih prijatelja i kolega. Šema koja je data iznad i ove pločice se poklapaju i razlike su samo neznatne, uglavnom estetskog tipa. U svakom slučaju ja nisam proveravao ispravnost pločica ali verujem autorima da su u redu.PCB v2.0 Reviziju
štampane pločice poslao Predrag Kraguljac

Ovde možete preuzeti zip arhivu sa nacrtima štampanih pločica kraguljac_pcb.zip

NAPOMENA: Pločica je pretrpela samo kozmetičke prepravke, tako da je šema veza na Slici 3 i dalje važeća.

Kako je uređaj jednostavnije objasniti specifičnim fontovima i slikama, odlučeno je da se ceo projekat preštampa u PDF oblik i da se u tako ponudi vama. PDF Arhivu mozete skinuti sa donjeg linka i obratite pažnju da je to starija verzija koja je objavljena u časopisu infoElektronika #54. U nastavku je dat pregled poboljšanja koje je uređaj imao do danas:

Ovde mozete preuzeti PDF arhivu projekta ver1.5 SHT11-LCD:SHT11-LCD.pdf

Ovde mozete preuzeti PDF dokument revizija koje su urađene: revizija21-2.pdf

Poboljšanja hardvera u odnosu na verziju koja je objavljena u časopisu:

  • 1) Na pin RA0 (pin2) mikrokontrolera PIC16F870 (ili 872) dodat je piezo bipper, i to je prikazano na šemi veza ver1.7 (obeleženo je na šemi sa (*)). Obratiti pažnju na polaritet bippera, + je prikljucen na pin mikrokontrolera.
  • 2) Preporuka autora je da se na stabilizator napona 7805 obavezno postavi hladnjak, kako bi se osigurala stabilnost uredaja.
  • 3) U najnovijoj verziji firmwer-a v2.1 za komunikaciju sa PC racunarom potrebnan je i dodatni RS232 interfejs. Jedna od vise mogucih realizacija data je ovde Jednostavni RS232 interfejs
  • 4) Otpornik R7 od 10k potrebno je zameniti manjim vrednosti otpora 1k5. Time se postiže veća dužina kabla do senzora. Uspešno je testirana dužina kabla od 4.5m do samog senzora.
    Napomena: U specifikacijama senzora SHT11 piše da ukoliko je senzor izložen visokoj temperaturi (narocito pri lemljenju), dolazi do privremene degradacije polimera u cipu i do grešaka pri merenju. Da bi se stanje normalizovalo potrebno ga je ostaviti u jako vlažnom ambijentu više od 24h! Oko detalja konsultujte literaturu na sajtu proizvodaca! Adresa je: www.sensirion.com

Poboljšanja softvera i firmvera u odnosu na verziju koja je objavljena u časopisu infoElektronika:

Software:

Softver namenjen ovom uređaju podelili smo u tri dela.
SHT11 RTIV - glavni program kojim se opslužuje većina funkcija uređaja. Takođe, ovaj softver je Server pri LAN komunikaciji. Njega obavezno morate downloadovati.
SHT11 Client NODE - program koji služi za prikaz merenih veličina u lokalnoj LAN mreži ili putem interneta. Da bi program mogao da radi potrebno ga je startovati na udaljenom PC računaru, a u SHT11 RTIV programu, koji je aktivan na PC računaru na koji je priključen RTIV uređaj, podesiti IP adresu udaljenog PC računara i uključiti opciju slanja podataka.
SHT11 DTS View - program koji omogućava grafički prkaz DTS fajlova koje ste snimili SHT11 RTIV programom. Takođe grafike temperature i relativne vlažnosti vazduha možete analizirati i štampani na krajnje jednostavan način.

sw ver 4.01 (datum 08.03.2005) - sa RS232 komunikacijom
SHT11 RTIV software
Noviteti u verziji 4.01 Beta 2:

(+) Search for RTIV device - Klikom na ovo dugme program će pokušati da pronađe RTIV uređaj na nekom od raspoloživih COM portova.
(+) HIDE - Klikom na ovo dugme program odlazi u systray i nastavlja da radi. Ukoliko se Windows regularno gasi (ShutDown, Restart) program će automatski u Backup folderu da snimi DTS fajl sa svim podacima u toj sesiji, čime će podaci biti sačuvani. Ukoliko se na ikonicu u systray-u klikne dva puta program će opet dobiti normalnu formu.
(+) AutoREFRESH - Na svakih 10-ak sekundi ukoliko uređaj nije prisutan program će pokušati da ostvari komunikaciju.
(+) Dva načina prikaza veličina (digital i analog) - Da bi ste promenili prikaz kliknite na [Switch view]
(+) Implementirana posebna stranica SETUP na kojoj postoji sledeće:
(o) AutoSTART - ukoliko je opcija uključena pri startu programa izvršiće se automatska konekcija na uređaj
(o) AutoHIDE on Startup - ukoliko je opcija uključena pri startu programa on odlazi u systray i nastavlja sa radom.
(o) AutoBACKUP - ukoliko je ova opcija uključena program će u zadatom folderu, na zadati interval, snimati DTS fajlove čime je omogućeno da i ukoliko dođe do nestanka struje postoji kompletan kumulativan zapis do poslednjeg snimanja.
(o) Auto podsetnik za snimanje fajlova pri izlazu iz programa - ukoliko je ova opcija uključena program će uvek pri izlazu iz programa pitati da li da snimi fajl.

Download: sht11_401_install.exe

SHT11 Client NODE software
Noviteti u verziji 1.0:
(+) Inicijalna verzija - Nema podešavanja

Download: sht11_client.exe

SHT11 DTS View software
Noviteti u verziji 1.4:
(+) Kompatibilnost sa ATIV DTS fajlovima pri čemu korisnik ima mogućnost da izabere i BrojZapisa
(+) Opcije Zoom+, Zoom-, Normal
(+) Poboljšane Print rutine

Download: sht11_dts_view_14.zip


sw ver3.0 (datum 08.04.2004)

NAPOMENA:Ova verzija se ne preporučuje, i poželjno je da se korsiti nova verzija programa...


Ovde mozete preuzeti ZIP arhivu softvera za PC ver3.0: PCsht11-3.0.zip
Dodatak za pregledavanje grafika snimljenih programom PCsht11-3.0: dts_view.zip

Firmware:

fw ver 2.1 (datum 12.01.2004) - sa RS232 komunikacijom

1) Izvršena optimizacija algoritma za proračun vlažnosti
Usled potrebe veće optimizacije izvornog koda, kako bi se u mikrokontroler uključile i rutine za komunikaciju sa PC računarom, dugotrajnim pokušajima uspešno je smanjen broj instrukcija pri proračunu vlažnosti. Pritom su izvršene i manje korekcije algoritma za komunikaciju čime je postignuta najveća moguća tačnost merenja, bez linearizacionog algoritma. Za ekstremne slučajeve velike vlažnosti i niske/visoke temperature poželjno je uređaj koristiti sa prikazom na PC računaru u čijem softveru je implementiran i linearizacioni algoritam.

2) Ubačene rutine za komunikaciju sa PC računarom
Sada u verziji fw:2.1 postoji mogućnost priključenja uređaja na PC računar. Time se postiže dugotrajna akvizicija merenih vrednosti, snimanje istih, kao i kasnija obrada u vidu grafika, tabela i slično. Postoji TXT i Excell export. Trenutno u Beta verziji postoji i podrska za TCP/IP nadgledanje merenih vrednosti u lokalnoj LAN kao i Internet mreži. Ovaj softver za PC je besplatan, i mozete ga downloadovati ovde. Program je funkcionalan i u slucaju da nemate uređaj, u prilogu je dat primer zapisa.

fw ver 2.0 - bez RS232 komunikacije

Izgled prikaza na LCD displeju u verziji fw:2.0 ili novijoj

1) Ugrađen alarm temperature.
U opcijama dodata podešavanja histerezisa ±ALARM_HIS i ukljucenje/iskljucenje alarma. Kako funkcionise: Pri ukljucenju uredaja, ukoliko je alarm ukljucen u podešavanjima, na glavnom prikazu ce se pojaviti ikonica zvucnika (videti sliku), koja blinka. To znaci da je korisnik ukljucio opciju alarma, ali da se nisu ispunili svi uslovi za nadgledanje temperature. Ukoliko dodje do izjednacenja SETOVANE temperature i IZMERENE alarm je aktivan. Pritom ikonica prestaje da blinka i staticno stoji. Ukoliko se izadje iz opsega SETOVANA temperatura ±ALARM_HIS biper pocinje da pišti na svaku sekundu

2) Proširen opseg merenja: Temperatura: -40 °C ® +99.9 °C

3)
Ukoliko se davac (SHT11) suviše zasiti vlagom eksterijera (snežno vreme, kiša....) njegovo pokazivanje ce prekoraciti 100%, što u suštini nije moguce. U ovom slucaju na LCD displeju ce biti ispisano Err%. Ovo ne znaci da je došlo do greške ili oštecenja senzora. Kada se pojava normalizuje i pokazivanje na displeju ce se normalizovati.

4) Svaki pritisak na bilo koji taster i automatski izlazak iz menija bice propracen kratkim zvucnim signalom elektronskog bipera koji je prikljucen na RA0 pin mikrokontrolera.

Firmware nije besplatan i ukoliko ste zainteresovani za isprogramirani mikrokontroler ili HEX datoteku možete se obratiti na sledeću email adresu: npejcic@epraktikum.iz.rs

Ukoliko ima nekih nejasnoca javite se na: npejcic@epraktikum.iz.rs

© 2014 all rights reserved by ePraktikum design by Pinky Poslednja promena: 06 Jan 2014. 12:01:03