FORUM         KONTAKT  
English language
     
Spisak izmena

01.10.2004.
Postavljen projekat

Dokumentacija

SCH: halo2_sch.pdf

PCB: halo2_pcb.zip

Spisak komponenti:
nema

PDF
: Sa ovog linka možete skinuti kompletan članak u PDF formatu

Download sekcija

Firmware:
AT89C2051_v1.0.zip

Source code:
AT89C2051_v1.0.zip

Slični projekti
Halo kartice.... DEO II
Revizija: 1.0
Datum: 01.10.2004.
  Goto PART I

Edukativni članak na temu: kako iskoristiti istrošene Halo kartice, u recimo alarmnim sistemima ili digitalnim bravama.

OGRAĐUJEMO SE:
Sve informacije koje prezentujemo u ovom tekstu su isključivo u edukativne svrhe. Svaka zloupotreba ovih informacija u ilegalne svrhe zakonom je kažnjiva. Bilo kakva pitanja vezana za hakovanje, dopunjavanje, kloniranje kartica biće ignorisana.

Prenosni HALO card čitač sa LCD prikazom

Sada je na redu čitač kojim možemo da jednostavnim putem saznamo podatke koji su nama od važnosti. To su četiri bajta jedinstvenog serijskog broja kartice. Kao zanimljivost, ovaj čitač, vam može prikazati i koliko još kredita imate na Halo kartici. Kroz ovaj projekat prikazaćemo i deo softvera, odnosno postupak, za isčitavanje informacija iz Halo kartice.

Opis uređaja:

Uređaj je veoma jednostavan. Sastoji se iz mikrokontrolera, koji na sebe preuzima odgovornost o protokolu za komunikaciju sa Halo karticom i Smart LCD modulom koji je odabran kao lepo rešenje za prikaz informacija iz Halo kartice. Mikrokontroler za ovu priliku je izabran da bude iz serije MCS51 kompatibilnih, a vođeno je računa i da spada u klasu jeftinijih, kao i da se može bez većih teškoća naći na našem tržištu. Reč je o Atmel AT89C2051 mikrokontroleru. LCD koji smo koristili u prototipu je 16 karaktera u 2 reda (16x2) i kompatibilan je sa Hitachi HD44780 serijom Smart LCD-a. Ostatak elektronike čine prateće komponente koje su standardne u digitalnim kolima, pa ih nećemo dodatno objašnjavati. Skrećemo još pažnju da je za Halo karticu moguće naći i odgovarajuće podnožje – konektor, pa je u zavisnosti od tipa ovog konektora potrebno pravilno povezati izvode sa njega na štampanu pločicu. Izvodi i njihove oznake su date na šemi veza. Na slici 1 prikazan je raspored pinova na Halo kartici.

Slika 1 – Izgled Halo kartice, sa pratećim izvodima

Firmware:

Program potreban mikrokontroleru, kao i C source fajl možete naći na donjem linku. Možemo samo prokomentarisati da je komunikacija sa chip – karticama (u koje spada i Halo kartica, sinhrona serijska tako da nije previše zahtevna po pitanju preciznih vremenskih perioda (tajminga). Protpostavljamo da će uređaj raditi i sa drugim vrednostima kvarc kristala (12MHz – 24MHz), ali ovo nije isprobano u praksi, iz prostog razloga što 24MHz spada u standardne i nije ga teško naći.

Ovde možete preuzeti zip arhivu sa firmware (source & bin) fajlovima za AT89C2051 firmware.zip

Ostatak programa čine rutine za kontrolu LCD-a u 4 bitnom modu i rutine za konverziju isčitanih podataka iz kartice u pogodne za prikaz na displej.

Princip rada programa je sledeći: ukoliko je kartica van slota mikrokontroler ispiše na displeju poruku da čeka karticu i odlazi u mod čekanja. Ukoliko se detektuje (pin Detect) da je kartica prisutna, program uključuje napajanje kartice i ulazi u potprogram za isčitavanje podataka iz kartice i njihovu obradu. U ovom trenutku na LCD-u se prikazuju iščitani podaci. Zatim ponovo odlazi u mod za čekanje dok se kartica ne izvadi iz slota. Tada se na displeju pojavljuje poruka da se čeka na karticu, i tako redom...

Slika 2 – Šema veza uređaja
(kliknuti za veću sliku)

Realizacija:

Jednostrana štampana pločica urađena je za smeštaj većine elektronike. Na njoj ćete smestiti mikrokontroler, potrebne otpornike, kristal kao i stabilizator napona 78L05. Ostatak uređaja (podnožje za Halo karticu i LCD displej) su predviđeni da se eksterno priključuju uz pomoć konektora SV1 i SV2. Ovde je bitno napomenuti da je na samom LCD-u potrebno postaviti i mali trimer potenciometar, vrednosti otpora 5k, između pinova napajanja i Ve ulaza LCD-a (obično je to pin 3) u vezi kao razdelnik napona. Ovo je grafički ilustrovano na slici 4. Njime možemo po želji regulisati kontrast LCD prikaza, i tu važi pravilo: manji napon na pinu Ve – jači kontrast i obratno. Ukoliko pin Ve vežete na masu kontrast će biti najveći. Ostalo je još da pin RW LCD-a (obično pin 5) vežete na masu, a ostale pinove (E, RS, D4-D7) licnastim trakastim kablom da vežete na konektor SV1.

Slika 4 – Šema veza 2x16 LCD-a

Drugi eksterni element je podnožje za prihvat Halo kartica. Vodite računa da pinove pravilno povežete oslanjajući se na slike 1 (raspored pinova Halo kartice) i sliku 2 (šemu veza), gde imate obeležene vodove (Vcc, Clk, Rst, Out, gnd).

Pin Detect služi za detekciju prisustva kartice i njega vezujemo na interni prekidač koji se nalazi u sklopu samog podnožja. Drugi kraj ovog prekidača potrebno je vezati na pin 3 konektora SV2, koji je inače vezan za masu. Ovim je uređaj spreman za sledeći korak.

Napajanje uređaja možete izvesti pomoću nekog adaptera (220AC -> 9VDC) ili kao što je planirano upotrebom jedne baterije od 9V. Redno sa baterijom možete povezati i mali prekidač kojim ćemo uključivati uređaj po potrebi. Kutiju u koju ćete smestiti ovaj uređaj prepuštamo vama na izbor.

Sada je na redu...

Testiranje:

Ukoliko ste sve povezali kako treba, priključite napajanje. Na LCD-u bi trebala da bude ispisana sledeća poruka: "Ubaci karticu".

Pritom kartica treba biti van slota, i LED V4 ne svetli. Ukoliko sada ubacite karticu u slot, LED V4 bi trebala da se uključi dajući informaciju da je napajanje kartice uključeno. Istovremeno na LCD-u bi trebalo du bude ispisan serijski broj kartice (4 x 8 bita u decimalnom formatu) kao i informacija o količini kredita na kartici (u dinarima), u sledećem formatu:

xxx xxx xxx xxx - serijski broj kartice
xxx.xx Dinara
- koliko još kredita imate na Halo kartici

Sada radi eksperimenta možete ubaciti narednu karticu, i tako redom.

Napomena:

Ukoliko nemate slot za karticu fabričke proizvodnje, koji ima ugradjen taster za detekciju prisustva kartice, ovaj taster možete simulirati nekim eksternim tasterom koga ručno pritiskate kada priključite karticu na mikrokontroler. Ovaj taster treba priključiti na liniju Detect sa pina P1.4 mikrokontrolera ka masi.

Povratak - Osnovni opis Halo kartica DEO I

© 2014 all rights reserved by ePraktikum design by Pinky Poslednja promena: 06 Jan 2014. 13:01:02