FORUM         KONTAKT  
English language
     
Spisak izmena

12.03.2004.
Projekat je postavljen

Dokumentacija

SCH: dimmer_sch.gif

PCB: dimmer_pcb.zip

Spisak komponenti:
nema

Ostalo:
Ovde možete preuzeti PDF arhivu celog članka koji je objavljen u časopisu infoElektronika
Download sekcija

Firmware:
nije besplatan (email)

Slični projekti
Opis komandi sa daljinskog upravljača za projekat IR Dimmera

Uređaj je namenjen za IR daljinsku kontrolu Rasvete, sa mogućnošću da se priključe dva nezavisna kanala (sijalice) a za daljinsku kontrolu može se upotrebiti bilo koji Philips RC5 daljinski upravljač.

     
Izgled uređaja i pratećih elemenata. LED indikator je na šemi veza označen sa V1. IR prijemni modul TSOP1736, kao i taster TS1. Postojeći kablovi su za priključenje napona napajanja, kao i za priključenje dve sijalice.

Daljinski upravljač SETLUX 909 i njegove funkcije:


1 - Upali/Ugasi SIJALICU 1 do maximuma
2 - Upali/Ugasi SIJALICU 2 do maximuma
3 - Ovom grupom tastera možete podešavati snagu sijalice u rasponu od 10%-90% pritiskom na tastere, respektivno 1-9.
Napomena: Podešava se ona sijalica koja je odabrana tasterima 10 i 11.
4 - Pritiskom na ovu grupu tastera vrši se regulacija snage sijalice korak-po-korak. CH+ - Fina regulacija +
CH-
- Fina regulacija -
Vol+ - Gruba regulacija +
Vol- - Gruba regulacija -
Napomena: Podešava se ona sijalica koja je odabrana tasterima 10 i 11.
5 - Gase se obe sijalice do minimuma
6 - Pale se obe sijalice do maximuma
7 - Provera koliko je minuta uprogramirano za Sleep tajmer. LED dioda će blinkati onoliko puta koliko je minuta podešeno.
8 - Uključuje se Sleep tajmer. LED dioda pritom blinka.
9 - Isključuje se Sleep tajmer. LED dioda se gasi.
10 - Selektuje se SIJALICA 1 za regulaciju
11 - Selektuje se SIJALICA 2 za regulaciju
12 - Zaključava se tastatura. LED neprekidno svetli.
13 - Programiranje vremena Sleep tajmera (1-9min). Pritiskom na ovo dugme LED svetli neprekidno. To znači da smo u modu za programiranje. Sada pritiskom na tastere 1-9 biramo vreme Sleep tajmera u minutama (1=1min, 2=2min....9=9min). LED će nakon pritiska ovog tastera da blinka onoliko puta koliko je minuta podešeno. Ovo podešavanje ostaje i nakon nestanka struje.
14 - Još jedan vid regulacije po principu start-stop.

Daljinski upravljač PRO-909 i njegove funkcije:


1 - Upali/Ugasi SIJALICU 1 do maximuma
2 - Upali/Ugasi SIJALICU 2 do maximuma
3 - Ovom grupom tastera možete podešavati snagu sijalice u rasponu od 10%-90% pritiskom na tastere, respektivno 1-9.
Napomena: Podešava se ona sijalica koja je odabrana tasterima 10 i 11.
4 - Pritiskom na ovu grupu tastera vrši se regulacija snage sijalice korak-po-korak. CH+ - Fina regulacija +
CH-
- Fina regulacija -
Vol+ - Gruba regulacija +
Vol- - Gruba regulacija -
Napomena: Podešava se ona sijalica koja je odabrana tasterima 10 i 11.
5 - Gase se obe sijalice do minimuma
6 - Pale se obe sijalice do maximuma
7 - Provera koliko je minuta uprogramirano za Sleep tajmer. LED dioda će blinkati onoliko puta koliko je minuta podešeno.
8 - Uključuje se Sleep tajmer. LED dioda pritom blinka.
9 - Isključuje se Sleep tajmer. LED dioda se gasi.
10 - Selektuje se SIJALICA 1 za regulaciju
11 - Selektuje se SIJALICA 2 za regulaciju
12 - Zaključava se tastatura. LED neprekidno svetli.
13 - Programiranje vremena Sleep tajmera (1-9min). Pritiskom na ovo dugme LED svetli neprekidno. To znači da smo u modu za programiranje. Sada pritiskom na tastere 1-9 biramo vreme Sleep tajmera u minutama (1=1min, 2=2min....9=9min). LED će nakon pritiska ovog tastera da blinka onoliko puta koliko je minuta podešeno. Ovo podešavanje ostaje i nakon nestanka struje.
14 - Još jedan vid regulacije po principu start-stop.


Daljinski upravljač koji se može koristiti je bilo koji RC5 kodiran namenjen TV aparatima. RC5 je Philips standard a koriste ga većina firmi i za svoje TV aparate. Da bi ste proverili da li je Vaš daljinski upravljač RC5 kompatibilan, možete ga usmeriti ka regulatoru i pritisnuti neki od tastera. Ukoliko LED blinka onda je u pitanju RC5 daljinski upravljač.

Povratak na glavnu stranicu projekta IR Dimmer IRPS01

© 2014 all rights reserved by ePraktikum design by Pinky Poslednja promena: 06 Jan 2014. 13:01:02