FORUM         KONTAKT  
English language
     
Spisak izmena

20.02.2004.
Postavljena nova verzija firmwera 4.8
23.01.2003.

Projekat je postavljen

Dokumentacija

SCH: aquaauto2_sch.pdf

PCB: aquaauto2_pcb.pdf

Spisak komponenti:
nema

Ostalo:
Uputstvo za podešavanje u pdf formatu možete preuzeti ovde

Predlog prednje maske možete preuzeti ovde

Download sekcija
Slični projekti
AquaAUTO 2.0
Revizija: 1.5
Datum: 20.02.2004.
Ovaj projekat je objavljen
u 64. broju časopisa InfoElektronika

Automat za akvarijum - održava temperaturu i kontroliše uključenje rasvete

Preporuka je da pogledate nešto savršeniju verziju ovog projekta na sledećem linku

Na ovom linku možete posetiti galeriju slika za ovaj projekat GALERIJA

Fizički izgled uređaja

Ovaj uređaj prvenstveno je namenjen hobi akvaristima kako bi sebi (a i svojim ljubimcima) olakšali održavanje akvarijuma. Konkretno, uređaj održava zadatu temperaturu vode i istovremeno ujednačeno uključuje i isključuje rasvetu akvarijuma u zadato vreme. Na vama ostaje samo da hranite ribice i uživate :)).

Pri konstrukciji ovog uređaja postavio sam sledeće zahteve:

(1) Da bude jednostavan/jeftin za izradu
(2) Da je lako naći potrebne komponente
(3) Moguće podešavanje temperature preklapanja
(4) Podešavanje offseta temperaure (baždarenje)
(5) Preciznost ±1°C, temperaturni opseg 15°C - 40°C
(6) Dvocifreni LED 7 segmentni displej
(7) Podešavanje RealTimeClock-a (sati - minuti), podešavanje uključenja rasvete (sati), isključenje rasvete (sati)
(8) Alarm ukoliko temperatura izlazi van opsega koji zadamo
(9) Prinudno svetlo, ukoliko je ugaseno automatikom

Princip rada:

Uređaj se zasniva na PIC16F628 - 04 mikrokontroleru, koji ima zadatak da vrši merenje, potrebnih veličina (temperatura i vreme) i da na zadate parametre vrši kontrolu izlaznih uređaja (grejača i neonske sijalice). Merenje temperature se zasniva na NTC 47k senzoru, i pretvaranje njegove otpornosti u vremenski period. Iz tog razloga je i termometar relativno neprecizan, ali dobra strana je da ne može biti jednostavniji :))

Celokupna AD konverzija se zasniva na punjenju i pražnjenju kondenzatora C1 od 10nF. Vreme punjenja je proporcionalno (aproximativno) otpornisti NTC senzora i eto ideje da se to iskoristi. Postignuta je tačnost od ±1°C, što je za naše potrebe i dovoljno. Naravno, ovaj termometar nije usavršen do maksimuma, jer i pored ovog nedostatka u grešci pri merenju i AD konverziji, postoji i raznolikost u samim NTC otpornicima pa se netačnost merenje pogoršava i iz tog razloga. U svakom slučaju uređaj je u praksi zadovoljio potrebe hobi akvaristike.

Histerezis preklapanja grejača podešen je unutar mikrokontrolera na ±1°C od zadate (ako je Temperatura podešena na 25°C uključuje na 24°C a isključuje na 26°C). Grejač radi u ON/OFF režimu.

Izlazna elektronika grejača projektovana je tako da se on uključuje pri prolasku napona kroz nulu tako da dodatno štiti grejač od pregaranja, produžavajući mu i radni vek.

Podešavanje vremena vrši se u satima i minutima. Dok se vreme preklapanja (On i Off) vrši samo u satima.

Sva podešavanja i modovi propraćeni su i tekstualnim porukama tipa:

St - podešavanje temperature koju želimo da održavamo
So - ručno baždarenje, pritiskom na UP ili DN baždarimo digitalni termometar u odnosu na spoljni referentni sa živom.
Sh - podešavanje realnog vremena sati
Sd - podešavanje realnog vremena minuti
On - u koliko sati da se uključi osvetljenje akvarijuma
oF - u koliko sati da se isključi osvetljenje akvarijuma
Lo - donja granica normalne temperature, ukoliko se temperatura spusti ispod ovde podešene, oglasiće se alarm.
Hi - gornja granica normalne temperature, ukoliko se temperatura podigne iznad ovde podešene, oglasiće se alarm.

Sva podešavanja vrše se pomoću tri tastera MODE, UP, DOWN.

Slika 1 - Grafički prikaz modova

Važno: Detalje oko podešavanje možete pročitati u PDF dokumentu na ovom linku.

Hardware:

Celokupni uređjaj podeljen je na dve šeme: Logiku i Komande.
Logika sadrži mikrokontroler i izlazne module kao i deo za napajanje, Komanda sadrži displeje i tastere. Sve ovo iz razloga što su i ovako urađene i štampane pločice, pri čemu je štampana pločica Komande prilagođena za direktno montiranje na kutiju, dok Logika leži ispod nje.

Slika 2: Šema veza Logike (klik za detalje u PDF obliku) Slika 3: Šema veza Komandi (klik za detalje u PDF obliku)

Podešavanje i montaža:

Pre prvog uključenja uređaja potrebno je ubaciti isprogramiran mikrokontroler, sve proveriti od eventualnih kratkih spojeva. Ukoliko je merna sonda (NTC 47k) u prekidu uređaj nece raditi. Ukoliko želite da pri nestanku struje RTC zadrži vreme, to je moguće uz upotrebu jedne alkalne baterije od 9V. Nju priključujemo preko jedne diode 1N4007, paralelno napajanju uređaja. To omogućava kratku autonomiju (par sati), što je u većini slučajeva dovoljno da po dolasku struje svetlo i dalje bude pravilno kontrolisano. Termostat nema problema i ako nestane struje. Odmah po dolasku struje on je automatski sporeman za rad.

Predlog prednje maske: maska_aqua.pdf

VAŽNE NAPOMENE:

Uređaj je namenjen hobistima. Istestiran je u praksi i pokazao se kao apsolutno primenljiv, više od 3 godine. Međutim autor ne može snositi odgovornost za bilo kakav neuspeh pri upotrebi ovog uređaja.

SOFTWARE:

Iskompajlirani HEX fajl možete skinuti ovde. On je besplatan za kućnu hobi upotrebu. Nije dozvoljeno upotrebljavati ga u finalnom proizvodu koji je namenjen prodaji!!

Bio bih zahvalan, ukoliko bi ste mi javili utiske vezane za ovaj projekat [kliknite ovde]

Isprogramirani mikrokontroler ukoliko želite možete i poručiti na sledećoj adresi: npejcic@epraktikum.iz.rs

Za eventualne nejasnoće možete se takođe obratiti autoru.

© 2014 all rights reserved by ePraktikum design by Pinky Poslednja promena: 06 Jan 2014. 13:01:03